Verlof aanvragen

Vanaf vijf jaar zijn kinderen leerplichtig en moeten ze naar school. Bij bijzondere gebeurtenissen in het gezin of de familie kunt u wel verlof aanvragen. Bijvoorbeeld als er iemand trouwt of overleden is. Of als opa en oma hun 50-jarig jubileum vieren.

Om verlof aan te vragen voor uw kind gebruikt u het verlofformulier (zie de download op deze pagina, of bij Mohammed). Dit moet u óók invullen als uw dochter of zoon jonger dan vijf jaar is. Op het formulier staat precies beschreven wanneer uw kind wel of niet met verlof mag. De schooldirecteur bepaalt of uw verzoek voldoet aan de regels en verleent al dan niet toestemming.

Net als alle anderen scholen zijn we verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij Bureau Leerplicht.