Schoolgids

In de schoolgids vertellen we u over de school zelf, onze uitgangspunten en hoe we ons onderwijs en leerlingenzorg vormgeven. U vindt ook informatie hoe ouders betrokken zijn, hoe we de communicatie vormgeven en hoe we zorgen voor een veilige school. In het vijfde hoofdstuk (pagina 15) staan alle praktische zaken, zoals schooltijden, groepsindeling en het vakantierooster.