Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan voor inspraak en medezeggenschap van leerkrachten en ouders op school. Samen met de ouderraad (OR) levert de MR een onmisbare bijdrage aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op school.

Samenstelling en agendapunten

Momenteel bestaat de raad uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten. In gesprek met het schoolbestuur vertegenwoordigen zij samen de ouders en personeelsleden. Jaarlijks terugkerende agendapunten zijn bijvoorbeeld de beleidsvoornemens van de school, jaarplan en schoolgids, resultaten schoolzelfevaluatie en formatie en taaklast van de leerkrachten.

Input ouders en leerkrachten

Ouders en leerkrachten zijn welkom om agendapunten aan te dragen. Neem daarvoor rechtstreeks contact op met de MR via mr@3mast.nl. Of spreek een van de zittende ouders of leerkrachten aan. Wilt u een vergadering bijwonen? Dat kan. Check hieronder de data van dit jaar. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Vanuit de Driemaster maken twee afgevaardigden deel uit van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting St. Josephscholen. In de raad zijn ouders en leerkrachten van in totaal 13 scholen verenigd. De GMR houdt zich bezig met bovenschoolse zaken (denk aan beleidsonderwerpen die álle scholen van de stichting aangaan).

De MR van de Driemaster bestaat op dit moment uit de volgende  leden:

Ouders:

Leerkrachten:

Mark Timmermans (voorzitter)        

Berto Mathijssen

Wietske van der Zwaag

Cora van Roozendaal (secretaris)

Lobke Angenent

vacature

Vergaderdata van de MR:

donderdag 10 okt 2019

dinsdag 17 december 2019

donderdag 16 april 2020

donderdag 14 mei 2020

dinsdag 30 juni 2020

 

De voorlopige data voor de GMR vergaderingen zijn:

woensdag 18-09-2019

maandag 4-11-2019

dinsdag 10-12-2019

woensdag 29-01-2020

maandag 16-03-2020

donderdag 23-04-2020

dinsdag 26-05-2020

woensdag 1-07-2020