Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan voor inspraak en medezeggenschap van leerkrachten en ouders op school. Samen met de ouderraad (OR) levert de MR een onmisbare bijdrage aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op school.

Samenstelling en agendapunten

Momenteel bestaat de raad uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten. In gesprek met het schoolbestuur vertegenwoordigen zij samen de ouders en personeelsleden. Jaarlijks terugkerende agendapunten zijn bijvoorbeeld de beleidsvoornemens van de school, jaarplan en schoolgids, resultaten schoolzelfevaluatie en formatie en taaklast van de leerkrachten.

Input ouders en leerkrachten

Ouders en leerkrachten zijn welkom om agendapunten aan te dragen. Neem daarvoor rechtstreeks contact op met de MR via mr@3mast.nl. Wilt u een vergadering bijwonen? Dat kan. Neem dan ook via email contact op.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Vanuit de Driemaster maken twee afgevaardigden deel uit van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting St. Josephscholen. In de raad zijn ouders en leerkrachten van in totaal 13 scholen verenigd. De GMR houdt zich bezig met bovenschoolse zaken (denk aan beleidsonderwerpen die álle scholen van de stichting aangaan).

De MR van de Driemaster bestaat op dit moment uit de volgende  leden:

Ouders:

Leerkrachten:

Annemarie Ketting (voorzitter)

Mark Timmermans       

Wietske van der Zwaag

Cora van Roozendaal (secretaris)

Marieke Tank

Jeroen van den Berg

 

 

 

 

 

 

Het jaarverslag van de mr is hiernaast beschikbaar als download.
Notulen worden verspreid aan de ouders van de school. Nieuwe ouders kunnen oude notulen opvragen via mr@3mast.nl