Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan voor inspraak en medezeggenschap van leerkrachten en ouders op school. Samen met de ouderraad (OR) levert de MR een onmisbare bijdrage aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op school.

Samenstelling en agendapunten

Momenteel bestaat de raad uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten. In gesprek met het schoolbestuur vertegenwoordigen zij samen de ouders en personeelsleden. Jaarlijks terugkerende agendapunten zijn bijvoorbeeld de beleidsvoornemens van de school, jaarplan en schoolgids, resultaten schoolzelfevaluatie en formatie en taaklast van de leerkrachten.

Input ouders en leerkrachten

Ouders en leerkrachten zijn welkom om agendapunten aan te dragen. Neem daarvoor rechtstreeks contact op met de MR via mr@3mast.nl. Of spreek een van de zittende ouders of leerkrachten aan. Wilt u een vergadering bijwonen? Dat kan. Check hieronder de data van dit jaar. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Vanuit de Driemaster maken twee afgevaardigden deel uit van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting St. Josephscholen. In de raad zijn ouders en leerkrachten van in totaal 13 scholen verenigd. De GMR houdt zich bezig met bovenschoolse zaken (denk aan beleidsonderwerpen die álle scholen van de stichting aangaan).

De MR van de Driemaster bestaat op dit moment uit de volgende  leden:

Ouders:

Leerkrachten:

Mark Timmermans (voorzitter)        

Berto Mathijssen

Wietske van der Zwaag

Cora van Roozendaal (secretaris)

Lobke Angenent

Jeroen van den Berg

Vergaderdata van de MR:

Vergaderdata:
• Dinsdag 5 oktober 2021
• Donderdag 16 december 2021
• Maandag 7 februari 2022
• Donderdag 21 april 2022
• Woensdag 8 juni 2022
• Maandag 4 juli 2022

 

De voorlopige data voor de GMR vergaderingen zijn:

Data GMR vergaderingen

Maandag 21-09-2020

Dinsdag 10-11-2020

Woensdag 9-12-2020

Maaandag 18-01-2021 (GMR + MR cursusavond)

Donderdag 4-02-2021

Maandag 15-03-2021

Dinsdag 20-04-2021

Dinsdag 1-06-2021

Donderdag 8-07-2021

 

 

Het werkplan en het jaarverslag van de mr zijn hiernaast beschikbaar als download.
Notulen worden verspreid aan de ouders van de school. Nieuwe ouders kunnen oude notulen opvragen via mr@3mast.nl