Activiteitenraad

De activiteitenraad fungeert als klankbord voor de directie en zet zich in voor klassenoverstijgende activiteiten als schoolreisjes en vieringen. Dit zijn extra’s die bovenop het lesprogramma komen en belangrijk zijn voor de saamhorigheid binnen de school, maar waarvoor de school geen financiële middelen ontvangt.

Vrijwillige ouderbijdrage

Met de vrijwillige ouderbijdrage bekostigen we bijvoorbeeld de viering van Sint Maarten, het kerstfeest en de Avondvierdaagse. De organisatie van activiteiten als deze is in handen van de activiteitenraad, maar we zijn heel blij met de hulp en inzet van (andere) ouders. Kinderen mogen altijd meedoen met alle extra activiteiten die de school organiseert. Kinderen worden niet uitgesloten van de activiteiten in geval de ouderbijdrage niet wordt betaald. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor schooljaar 2022-2023 €40,00 per kind. 

Samenstelling en organisatie

Uit elke klas neemt een ouder in de activiteitenraad plaats. Er wordt zes keer per jaar vergaderd. Alle ouders kunnen agendapunten inbrengen voor dit overleg. 

 

De activiteitenraad bestaat uit de volgende leden:

Leden

Namens groep:

Nadia
Angela
Marnie 
Anne
Monique
Sanne

Groep 5 en 6/7
Groep 6/7
Groep 4 en 6/7
Groep 4
Groep 3 en 5
Groep 4

 

Vergaderdata: