Stel cookie voorkeur in

Staking!

12-03-2019

Staken is geen sympathiek middel, dat realiseren we ons. Een staking in het Primair onderwijs is uniek, maar het water staat bij de medewerkers nu echt aan de lippen. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, maar kunnen die niet meer garanderen als er niet meer voldoende gemotiveerde leraren voor de klas staan. Er is geld nodig om de werkdruk in het (primair) onderwijs te verminderen en voor eerlijke salarissen. Het schoolbestuur deelt de zorgen van leerkrachten over het onderwijs nu en in de toekomst. Zij staan dan ook achter de doelstellingen van deze actie. Deze staking heeft vanzelfsprekend consequenties voor ouders en leerlingen. Voor u als ouders betekent het dat op vrijdag 15 maart as. de school gesloten is. Er vindt tijdens deze actie géén les en géén opvang plaats op school. We vertrouwen erop dat u als ouder de opvang zelf kunt oplossen. Mocht het echt onmogelijk zijn om zelf iets te kunnen regelen dan kunt u dit bij ondergetekenden melden tot uiterlijk 11 maart as. De school kijkt dan wat er aan oplossingen mogelijk is. Eventuele kosten hiervoor zijn voor rekening van ouders. We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en hopen van harte dat u ondanks de consequenties die dit voor u kan hebben, deze landelijke actie ondersteunt.

Namens het team, Leidje Witte