Stel cookie voorkeur in

Leren zichtbaar maken op De Driemaster

18-01-2019

Op De Driemaster zijn we dit schooljaar gestart met een trainingstraject ‘Leren zichtbaar maken’. Deze training helpt ons scherp te krijgen wat de impact is van ons onderwijs op het leren van leerlingen en we worden hierbij begeleid door Bazalt, een onderwijsadviesbureau. Vorig schooljaar hebben we, naast deze training, ook een training ‘Leren zichtbaar maken met formatieve assessment’ gevolgd. Formatief betekent dat je de prestaties van een leerling niet vergelijkt met die van andere leerlingen, maar met zijn eerdere resultaten...

Is dit verhaal nieuw voor je? Geïnteresseerd? In de nieuwe nieuwsbrief (19) bespreekt Richard als kartrekker wat dit traject precies inhoudt.