Stel cookie voorkeur in

Staking!

16-09-2017

Het zal niemand ontgaan zijn dat er op 5 oktober in het basisonderwijs gestaakt wordt. Er wordt gestaakt voor een beter salaris en voor de verlaging van de werkdruk. Dit alles heeft tot doel om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven garanderen nu en in de toekomst. Voor goed onderwijs zijn gekwalificeerde leerkrachten nodig die onder goede omstandigheden hun werk kunnen doen en daarvoor een passend salaris ontvangen (zoals in gelijksoortige beroepen het geval is). Het bestuur van de Josephscholen staat achter de doelstellingen van deze acties. De zorgen over het onderwijs van nu en in de toekomst zijn niet alleen de zorgen van leraren maar ook de zorgen van het schoolbestuur. Omdat op 5 oktober een studiedag gepland staat heeft de staking geen directe gevolgen voor ouders. Staking is een individueel recht. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel teamleden gaan staken. Wij hopen dat u achter de acties staat vanuit de gedachte dat elk kind recht heeft op goed onderwijs, nu en in de toekomst, en dat elke leerkracht recht heeft op goede werkomstandigheden en een salaris dat past bij de intensiteit en zwaarte van het beroep.