Stel cookie voorkeur in

Muziek Robin Jansen

Sinds schooljaar 2015-2016 worden de muzieklessen deels verzorgd door Robin Jansen.

Robin geeft muzieklessen, workshops, zangles en trainingen.
Bij ons op school organiseert ze één keer in de twee weken een les per groep. De andere week geeft de leerkracht van die groep de vervolgles.

Via het Fonds voor Cultuurparticipatie hebben we een subsidie gekregen. Dit betekent dat we de komende 3 schooljaren op dezelfde manier het muziekonderwijs kunnen voortzetten.

Voor meer informatie kunt u terecht op haar website Robin Muziek