Stel cookie voorkeur in

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve cultuurdeelname in Nederland. We dragen bij aan een open samenleving waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden hun creativiteit kunnen ontwikkelen. Dit doen we door met onze programma’s mensen, organisaties en overheden te ondersteunen en met elkaar te verbinden.

Het is belangrijk dat mensen kunnen meedoen aan cultuur. Niet alleen als mogelijkheid voor ontplooiing en ontmoeting. Creativiteit is nodig als voorbereiding op een toekomst waarin verandering aan de orde van de dag is. Daarom stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie de actieve cultuurdeelname in Nederland.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie gelooft in de kracht van cultuur. Cultuur geeft mensen de mogelijkheid om zichzelf te laten zien en horen. Door zelf cultuur te maken, geven mensen bovendien vorm en betekenis aan een veranderende omgeving. Vanuit deze visie draagt het Fonds bij aan een samenleving waar iedereen zijn creativiteit kan ontwikkelen. 

Cultuur – in welke vorm of op welk niveau dan ook - brengt ons dichter bij onszelf en bij de ander. Ieder van ons heeft wel een verhaal over hoe we zijn aangeraakt en gevormd door cultuur. En andersom: iedereen doet op een of andere manier, actief of passief, mee aan het maken van cultuur. Cultuur maakt iedereen.

Kijk hier voor meer informatie