Stel cookie voorkeur in

Verlofaanvraag

Vanaf vijf jaar zijn kinderen leerplichtig. Mocht u gebruik willen maken van verlof dan dient dit altijd via het verlofformulier aangevraagd te worden. Op dit formulier staat tevens het verlofbeleid beschreven. De directie bepaalt of het verzoek voldoet aan de criteria en verleent wel of geen toestemming hiervoor. Het verlofaanvraagformulier kunt u hieronder downloaden en op het informatierek bij de lift. Scholen zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij Bureau Leerplicht.

Formulier verlofaanvraag