Stel cookie voorkeur in

Stichting leergeld

Voor een aantal ouders is het financieel niet haalbaar om hun kinderen mee te laten doen aan buitenschoolse sport en/of culturele activiteiten. Ook schoolkosten, zoals de ouderbijdrage en schoolreizen, zijn vaak niet op te brengen. Voor deze gezinnen kan de Stichting Leergeld ondersteuning bieden zodat ook deze kinderen gewoon kunnen meedoen. De Stichting Leergeld helpt kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar die in Nijmegen wonen en van wie de ouders een laag inkomen hebben. Indien u wilt weten of uw gezin in aanmerking komt, meld u dan aan als cliënt. Na een huisbezoek beoordeelt de Stichting Leergeld of de ouderbijdrage en de rekeningen voor sport en cultuur voor u betaald worden.
Bent u al cliënt bij Stichting Leergeld neem dan tijdig contact op (de ouderbijdrage voor de zomervakantie, cultuur/schoolreizen worden in september van het nieuwe schooljaar in rekening gebracht).

024-3237644 op ma, wo en vr van 10.00-12.00 uur
info@stichtingleergeldnijmegen.nl
www.leergeldnijmegen.nl