Stel cookie voorkeur in

Ouderbijdrage

De oudervereniging int en beheert een vrijwillige ouderbijdrage van €35,- per leerling.
Dit geld wordt besteed aan de viering van Sinterklaas, Suikerfeest, St. Maarten, Kerstmis, carnaval, thema-avonden, avondvierdaagse, de schoolreisjes en het schoolkamp in groep 8. Het zijn dus de extra activiteiten die voor de kinderen en de sfeer op school zo belangrijk zijn.

Vier van deze buitenschoolse activiteiten organiseert de oudervereniging zelf i.s.m. de leerkrachten: de kerstviering, een thema-ouderavond, de St. Maartenviering en de avondvierdaagse.

Tevens int en beheert de ouderraad de verplichte bijdrage van € 35,- voor het kamp in groep 8.