Stel cookie voorkeur in

Hoofdluiscontrole

Elke maandag- en woensdagochtend na een vakantie worden de kinderen gecontroleerd op neten en/of hoofdluis, op de maandag is de controle bij de groepen 1 t/m 4 en op woensdag voor de groepen 5 t/m 8.
De kammomenten zullen in de nieuwsbrief en in de agenda op de website worden aangekondigd.

Mocht u als ouder willen helpen bij het kammen, dan bent u van harte uitgenodigd. Dit kan via de luizen contactouder van de klas, deze zijn bekend bij de leerkracht, of bij angelaimamdi@gmail.com. Op dit adres kunt u ook uw aanbevelingen en/of vragen kwijt.

Als kinderen luizen of neten hebben, worden de ouders geïnformeerd. Ze krijgen dan adviezen hoe er mee om te gaan. Na enkele weken vindt er opnieuw een controle plaats. Op deze manier proberen wij luizenepidemieën te voorkomen.

Het kammen wordt tijdelijk gecoördineerd door Nadya Souilima en Angela Imamdi, dit vanwege de zwangerschap van Allisha Peeters.

Data hoofdluiscontrole schooljaar 2017-2018

Herfstvakantie

Maandag 23 oktober; woensdag 25 oktober

Kerstvakantie

Maandag 8 januari; woensdag 10 januari

Voorjaarsvakantie

Maandag 19 februari; woensdag 21 februari

Meivakantie

Maandag 14 mei; woensdag 16 mei

Zomervakantie

Maandag 20 augustus; woensdag 22 augustus