Stel cookie voorkeur in

Hoofdluiscontrole

Wij zoeken een nieuwe coördinator hoofdluis! Als u interesse heeft of meer informatie wilt kunt u contact opnemen met Leidje Witte of Cora van Roozendaal, mail naar directie@3mast.nl.

Elke maandag- en woensdagochtend na een vakantie worden de kinderen gecontroleerd op neten en/of hoofdluis, op de maandag is de controle bij de groepen 1 t/m 4 en op woensdag voor de groepen 5 t/m 8.
De kammomenten zullen in de nieuwsbrief en in de agenda op de website worden aangekondigd.

Als kinderen luizen of neten hebben, worden de ouders geïnformeerd. Ze krijgen dan adviezen hoe er mee om te gaan. Na enkele weken vindt er opnieuw een controle plaats. Op deze manier proberen wij luizenepidemieën te voorkomen.

 

Data hoofdluiscontrole schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie

Maandag 22 oktober; woensdag 24 oktober

Kerstvakantie

Maandag 7 januari; woensdag 9 januari

Voorjaarsvakantie

Maandag 11 maart; woensdag 13 maart

Meivakantie

Maandag 6 mei; woensdag 8 mei

Zomervakantie

Maandag 19 augustus; woensdag 21 augustus