Stel cookie voorkeur in

Hoofdluiscontrole

Het is de bedoeling dat de kinderen zo snel mogelijk na elke vakantie, meteen de eerste dag, gecontroleerd worden op (oude) neten en/of hoofdluis. Dit wordt in klassenverband gedaan.
Ouders kunnen zich opgeven om te komen controleren. Dit kan via de luizen contactouder in de klas. Deze zijn bekend bij de leerkracht. Het is de bedoeling dat alle klassen op de
eerste dag na een vakantie worden gekamd. Een leerkracht en een ouder coördineren de activiteiten. Als kinderen luizen of neten hebben, worden de ouders geïnformeerd. Ze krijgen dan adviezen hoe er mee om te gaan. Na enkele weken vindt er opnieuw een controle plaats. Op deze manier proberen wij luizenepidemieën te voorkomen. In de kalender staat in welke weken er luizencontroles plaatsvinden. De coördinator hoofdluiscontroles is Allisha Peeters.

U kunt contact met haar opnemen via tel: 06-43959158 en per mail: allishapeeters@hotmail.com