Stel cookie voorkeur in

OR

Ouderraad

De ouderraad (OR) zet zich in voor klassenoverstijgende activiteiten en vervult een klankbordfunctie voor de schooldirectie. Activiteiten zijn o.a. de viering van Sint Maarten, de Kerstviering en de avondvierdaagse. Daarbij hoopt de OR te mogen rekenen op de hulp en inzet van ouders hierbij.

De oudervereniging int en beheert een vrijwillige ouderbijdrage van €35,- per leerling.
Dit geld wordt besteed aan de viering van Sinterklaas, Suikerfeest, St. Maarten, Kerstmis, carnaval, thema-avonden, avondvierdaagse, de schoolreisjes en de catering van het schoolkamp in groep 8. Het zijn dus de extra activiteiten die voor de kinderen en de sfeer op school zo belangrijk zijn.

Vier van deze buitenschoolse activiteiten organiseert de oudervereniging zelf i.s.m. de leerkrachten: de kerstviering, een thema-ouderavond, de St. Maartenviering en de avondvierdaagse.
Tevens int en beheert de ouderraad de bijdrage van € 35,- voor het kamp in groep 8

Uit elke klas neemt een ouder in de OR plaats. De OR vergadert zes keer per jaar. Alle ouders kunnen agendapunten inbrengen voor dit overleg. Tijdens de vergaderingen, die openbaar zijn, is de directeur van de school aanwezig. De vergaderingen zijn op school en beginnen om 20.00 uur. De notulen verschijnen op de website van school. De begroting en jaarrekening kunnen op verzoek opgestuurd worden.

Als er zaken zijn waarvan u graag wilt dat deze in de OR worden besproken, dan kunt altijd de vertegenwoordiger van uw klas aanspreken of stuur een mail door ouderraad@3mast.nl

 

De leden van de ouderraad schooljaar 2017-2018
   
Gemmie Teunissen moeder van Floris(gr.8)
Marco Lans (voorzitter) vader van Roos(gr.7)
Sanne Groenewald moeder van Rosa (gr 6)
Hanne Hoogendam (secretaris) moeder van Mijke (gr.5) en Onna (gr 3)
Tinne de Winter moeder van Noa(gr.4
Jennifer Brugman moeder van Fabiano (gr.4) 

Georginio (gr 3)

Richard Jansen (penningmeester) vader van Rune (gr. 3)
Nadia Souilima moeder van Omar (gr 1/2) en Lina ( gr.4)

     

 vetgedrukt geeft aan welke groep door deze persoon wordt vertegenwoordigd.  

Vergaderingen en notulen    

Vergaderingen 2017-2018

Dinsdag 3 oktober 2017
Donderdag 7 december 2017 
Dinsdag 27 februari 2018
Dinsdag 24 april 2018
Donderdag 24 mei 2018
Dinsdag 19 juni 2018

Notulen
Notulen OR 24-05-2018
Notulen OR 27-02-2018
Notulen OR 07-12-2017
Notulen OR 03-10-2017
Notulen OR 22-09-2016
Notulen OR 22-11-2016
Notulen OR 17-01-2017
Notulen OR 23-03-2017
Notulen OR 09-05-2017
Notulen OR 29-06-2017