Stel cookie voorkeur in

GMR

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Deze raad, bestaande uit ouders en leerkrachten van de 13 scholen die vallen onder de Stichting St. Josephscholen, houdt zich bezig met bovenschoolse zaken. Beleidsonderwerpen die in algemene zin alle scholen, binnen de stichting, aangaan worden binnen de GMR besproken. Vanuit De Driemaster zitten de voorzitter en de secretaris in de GMR.


De GMR vergadert op:

10 oktober 2018  
21 november 2018  
31 januari 2019  
20 maart 2019  
17 april 2019  
21 mei 2019  
 25 juni 2019