Stel cookie voorkeur in

GMR

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Deze raad, bestaande uit ouders en leerkrachten van de 13 scholen die vallen onder de Stichting St. Josephscholen, houdt zich bezig met bovenschoolse zaken. Beleidsonderwerpen die in algemene zin alle scholen, binnen de stichting, aangaan worden binnen de GMR besproken. Vanuit De Driemaster zitten de voorzitter en de secretaris in de GMR.


De GMR vergadert op:

Maandag    26-09-2016
Dinsdag      08-11-2016
Donderdag      15-12-2016
Woensdag      15-02-2017
Maandag      13-03-2017    GMR inspiratie avond    
Dinsdag      04-04-2017
Woensdag      24-05-2017
Dinsdag     27-06-2017