Stel cookie voorkeur in

GMR

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Deze raad, bestaande uit ouders en leerkrachten van de 13 scholen die vallen onder de Stichting St. Josephscholen, houdt zich bezig met bovenschoolse zaken. Beleidsonderwerpen die in algemene zin alle scholen, binnen de stichting, aangaan worden binnen de GMR besproken. Vanuit De Driemaster zitten de voorzitter en de secretaris in de GMR.


De GMR vergadert op:

Woensdag 04-10-2017
Dinsdag      16-12-2017
Woensdag 07-02-2018
Donderdag      12-04-2018
Woensdag 20-06-2018