Stel cookie voorkeur in

Schoolplan


Ons schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzen we voor de school-planperiode 2015-2019 op onze school hebben gemaakt.
Het is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ons bestuur. Op basis daarvan
zijn de specifieke doelen voor onze school bepaald, rekening houdend met de huidige stand van zaken van het onderwijs en de omgevingsfactoren, die van invloed zijn op het functioneren van de school. Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met ons onderwijs en hoe we dat vorm gaan geven.

Download hier ons schoolplan 2015-2019 Klik hier