Stel cookie voorkeur in

Plusgroep

De plusgroep voor wie en wanneer?

De plusgroep van de Driemaster is bedoeld voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan wat er in de klas geboden kan worden. De lessen van de Plusgroep vinden elke woensdag plaats in combinatiegroepen ( zie onderstaand schema).

 Vanaf groep 2 kunnen kinderen in aanmerking komen voor de plusgroep. Wij  hanteren voor deze screening het programma:  ‘Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid’( DHH).  Onze leerkrachten signaleren kinderen die mogelijk meer uitdaging nodig hebben. Van daaruit vullen ouders, leerkracht en kind (vanaf groep 5) een lijst met vragen in. Hieruit komt een advies. Dit advies wordt samen met de coördinator begaafde kinderen en leerkracht bekeken en besproken. Uiteraard koppelen wij dit advies ook terug naar de ouder(s).

In de klas kunnen kinderen compacten (het overslaan van overbodige herhalings- en oefenstof) en ze kunnen verrijkingsopdrachten maken. Sommige kinderen hebben hiermee voldoende uitdaging, terwijl anderen nog wat extra nodig hebben. Deze laatste groep bestaat uit kinderen die in aanmerking komen voor de plusgroep. Daarnaast kijken wij goed of er een mogelijkheid bestaat dat kinderen onderpresteren of liever in hun comfortzone blijven werken, terwijl ze meer uit zichzelf zouden kunnen halen. Ook deze kinderen kunnen in aanmerking komen voor de plusgroep.

 

Hoe ziet de plusgroep eruit?

De plusgroep bestaat uit combinatieklassen en we maken onderscheid tussen A- en B groepen.

Op een ochtend krijgen groep 2,  combinatiegroep 3, 4, 5 en combinatiegroep 6, 7, 8 les van de coördinator begaafde kinderen.

De A- groepen zijn gericht op kinderen die geprikkeld moeten worden om zelf tot oplossingen te komen. We leren de kinderen werk- en leerstrategieën aan om zo tot leren te komen. De stof steekt ver boven het klassenniveau uit. Er is veel ruimte om eigen interesses verder uit te diepen en om onderzoekend te leren leren.  De begeleiding van de A-groep gaat meer over hun werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling en mindset.  De kinderen krijgen weinig uitleg over de stof.

De B- groepen zijn gericht  op kinderen die verrijkingsstof net boven het klassenniveau nodig hebben. We leren de kinderen werk- en leerstrategieën aan om zo tot leren te komen. Er wordt  meer uitleg gegeven over de verrijkingsstof. In de B-groep richten wij ons ook op onderzoekend leren.

In beide groepen wordt veel aandacht besteed aan mindset. We begeleiden de kinderen om een growth mindset te ontwikkelen (meer informatie hierover is te vinden op www.hettalentenlab.nl bij producten en downloads).

In plusgroep 3 t/m 8 werken we met projecten. Meerdere kleine projecten en één groot project waarbij we een afsluiting hebben aan het einde van het schooljaar voor de hele school en ouders, gepresenteerd door de kinderen zelf.

Vanaf groep 6 krijgen de kinderen Spaans.

Eén keer per jaar is er een informatieavond voor ouders over de plusgroep. De datum wordt vermeld in de jaarkalender. Deze informatieavonden gaan over de inhoud en opzet van de plusgroep en elk jaar wordt een thema rondom begaafdheid en (leer)gedrag behandeld.