Stel cookie voorkeur in

Inschrijfprocedure

Nieuwe leerlingen worden digitaal aangemeld via Schoolwijzer via www.schoolwijzernijmegen.nl Op de website van Schoolwijzer staat de aanmeldingsprocedure beschreven. Indien u een bevestiging heeft van plaatsing verloopt de plaatsingsprocedure op De Driemaster als volgt: 
Bij De Driemaster ontvangt u een inschrijfformulier
Na invulling en ondertekening wordt het formulier bekeken. Indien de informatie compleet is ontvangt u een bevestiging van inschrijving.

Bij de verdeling van nieuwe kinderen over de beide kleutergroepen hanteren we een aantal uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn:

1. Een evenredige verdeling jongens – meisjes per groep

2. Een gelijkmatige verdeling van de instroomdatum van nieuwe kinderen

3. We plaatsen in principe geen broertjes/zusjes bij elkaar in de groep

4. Een gelijkmatige verdeling van de, indien reeds bekend, ondersteuningsbehoefte bij kinderen

5. Een gelijkmatige verdeling van kinderen voor wie nederlands de tweede taal is

Attentie: Ouders mogen op het inschrijfformulier eventueel een voorkeur aangeven voor plaatsing in een specifieke groep. We garanderen niet dat deze voorkeur gerealiseerd kan worden omdat de uitgangspunten leidend zijn. Onze leerkrachten zijn erop gericht om elk kind snel te laten wennen en een onderwijsklimaat te realiseren waarin welbevinden en ontwikkeling centraal staan.

Vroeg in het schooljaar wordt de verdeling gemaakt voor het hele schooljaar. Tussentijdse instroom van kleuters, bijvoorbeeld in verband met een verhuizing, kan soms nog tot een wijziging in de verdeling leiden. Ouders krijgen daarom pas kort voor de plaatsingsdatum bericht hierover.

Ongeveer zes weken voor de plaatsingsdatum nodigt de leerkracht u uit voor een kennismakingsgesprek waarin tevens ook de wenmomenten worden afgesproken.