Stel cookie voorkeur in

Nieuws

09 mei 2019

Avondvierdaagse 2019 (update)

De inschrijving is gesloten. Tussen dinsdag 4 en vrijdag 7 juni is de avondvierdaagse. Ook dit jaar lopen wij weer als groep mee en vanaf vandaag kunt u zich hiervoor opgeven. Klik hiervoor op deze...

12 april 2019

Paasontbijt

Op donderdag 18 april is het paasontbijt.  De kinderen van groep 1-2 mogen hun eigen ontbijtje meebrengen. Dit gaan ze in de klas samen opeten.  Bij groep 3 tot en met 7 is er in elke klas een...

12 maart 2019

Staking!

Staken is geen sympathiek middel, dat realiseren we ons. Een staking in het Primair onderwijs is uniek, maar het water staat bij de medewerkers nu echt aan de lippen. De schoolbesturen zijn...

25 januari 2019

Vervanging

Zoals u weet is er een schrijnend tekort aan leerkrachten. Als gevolg hiervan kan het voorkomen dat er in het geval van afwezigheid van de leerkracht van uw kind, geen vervanger beschikbaar is. Dat...

18 januari 2019

Leren zichtbaar maken op De Driemaster

Op De Driemaster zijn we dit schooljaar gestart met een trainingstraject ‘Leren zichtbaar maken’. Deze training helpt ons scherp te krijgen wat de impact is van ons onderwijs op het leren...

20 december 2018

Prettige feestdagen!

06 december 2018

Let op: De bomen komen dinsdag!

As. dinsdag worden de fruitbomen geleverd die door de gemeente cadeau worden gedaan i.h.k.v. Green Capital. De kinderen die zich hiervoor hebben aangemeld moeten de boom die dag mee naar huis nemen...

01 december 2018

Kerstviering

Sinterklaas is alweer in het land en nog even en hij zal ons weer verlaten. Tijd om ons dus ook al te richten op wat er daarna komt "De Kerstviering". Ook dit jaar zal de ouderraad de school weer in...

30 november 2018

Protocol herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag

Op deze website is het nieuwe protocol grensoverschrijdend gedrag te vinden. Het protocol bevat een duidelijk stappenplan waarin afspraken en consequenties staan als er sprake is van ongewenst...

28 november 2018

Notulen MR en OR?!

Weet iedereen de vastgestelde notulen te vinden die op de website komen? Alle notulen van OR en MR vergaderingen komen hier te staan, mocht u de ontwikkeling van de school willen volgen of willen...

16 november 2018

Heb jij het onder de duim?

Deze week is de Week van de Mediawijsheid met als thema 'Heb jij het onder de duim?'. Aangezien media een steeds grotere rol speelt in ons leven en dat van onze kinderen vinden wij het van belang om...

14 november 2018

Schoolfruit!

Van 12 november t/m 19 april krijgen uw kinderen op De Driemaster drie stuks groente en fruit per leerling per week. De school doet namelijk mee aan EUSchoolfruit! Na 20 weken kunnen uw kinderen zelf...

09 november 2018

Biebvrijwilligers gezocht!

De bieb is nu een aantal weken open en is een groot succes. Het zou heel fijn zijn als er nog een paar vrijwilligers bijkomen om het biebteam te versterken. Vind je het leuk om te komen helpen in de...

10 oktober 2018

Sportdag 12 oktober

Vrijdag 12 oktober as. is de sportdag. Georganiseerd door de ouderraad i.s.m. de studenten van het ROC. Onze leerkrachten zijn er uiteraard ook bij! ’s Morgens is het programma voor de kleuters...

05 oktober 2018

MR Jaarverslag en werkplan

Op de pagina van de MR zijn het jaarverslag 2017-2018 en het nieuwe werkplan voor het aankomende schooljaar te vinden. In het jaarverslag vindt u wat er afgelopen schooljaar gedaan en besproken is...

20 september 2018

Opgelost: mailprobleem

Het probleem is gelukkig opgelost Beste ouders, Zoals u wellicht heeft gemerkt, kampen wij met een mailstoring. Heel vervelend en heel onhandig, we hopen dit zo snel mogelijk te hebben opgelost.

19 september 2018

AVG update

Na ons laatste bericht met betrekking tot de AVG kregen we een aantal reacties over hoe om te gaan met het beeldmateriaal voor privégebruik. Deze terechte reacties hebben we doorgegeven aan onze...

17 september 2018

Bibliotheek op school

Zoals u weet krijgen wij een professionele Bieb Op School. Een plek binnen de school waar kinderen boeken kunnen gaan lenen. Deze bieb zal deze week geopend worden, woensdag krijgen de kinderen te...

14 september 2018

ROC Nijmegen Sport & Bewegen op De Driemaster

Dit schooljaar zullen de gymlessen op vrijdag worden ‘geadopteerd’ door de opleiding Sport & Bewegen (profiel buurt, onderwijs en sport). In de praktijk zal dit betekenen dat alle...

10 september 2018

Nieuw personeel

We zijn het jaar gestart met een aantal vacatures:  Intern Begeleider. Doordat Liesbeth is benoemd in de rol van coördinator hebben we een vacature voor een Intern Begeleider (IB). We zijn...