Stel cookie voorkeur in

Adres- en contactgegevens

School
Basisschool De Driemaster
Cortenaerpad 32
6512 GD Nijmegen
024-323 38 26

Directeur:
Georgette Poppelier
directie@3mast.nl

Schoolbestuur:
Stichting Sint Josephscholen
Algemeen directeur: Luciënne van den Brand
Kelfkensbos 38
6511 TB Nijmegen.
Telefoon: 024-3818283
E-mail: bestuur@josephscholen.nl
Website: www.josephscholen.nl

Inspectie basisonderwijs:
inspecteur: dhr. Rohde
kantoor Tilburg
Inspectie van het onderwijs
Postbus 88
5000 AB Tilburg

GGD - Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Groenewoudseweg 275
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen.
Telefoon: 024-3297135

Jeugdarts: Herma Hepark (mail)
Doktersassistente: Isabel Verwiel
Sociaal verpleegkundige: Moniek Geurts
Logopediste: Mirjam van der Pol

De klachtencommissie:
Landelijke klachtencommissie
Postbus 162
3440 AD Woerden.

De vertrouwenspersoon:
Carla Leen
Groenewoudseweg 275
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen.
Telefoon: 024-3297135

Schoolcontactpersoon klachtenregeling:
Liesbeth Postma
Cortenaerpad 32
6512 GD Nijmegen.
Telefoon: 024-3233826
Liesbeth@3mast.nl

Voorzitter medezeggenschapsraad
Mark Timmermans
Email: mr@3mast.nl

Voorzitter ouderraad
Marco Lans
Email: ouderraad@3mast.nl

Coördinator TSO
Janneke Geertsen
email: tso3mast@kion.nl